Portal stworzony przez kobiety dla kobiet i o kobietach w biznesie. Piszemy o tym, co innowacyjne w dziedzinach, które nam towarzyszą w codziennym życiu.

Relacja z OSG 2018 w Siedlcach

W dniach 18-19 października 2018 r. w Siedlcach odbyła się IV edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2018, poświęcona filarom polskiej gospodarki przyszłości, którego głównym organizatorem było Europejskie Centrum Biznesu.

Dwa dni szczytu zostały podzielone na cztery części: sesję Plenarną, otwierającą obrady, zatytułowaną „Filary polskiej gospodarki przyszłości – Państwo – Gospodarka – Samorząd”, sesję I pt. Energetyka, sesję II pt. Gospodarka, Sesję III pt. Bezpieczeństwo. W drugim dniu odbyła się sesja IV organizowana przez Ministerstwo Energii oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która została zatytułowana Gospodarka niskoemisyjna w działaniach na rzecz czystego powietrza. Na zakończenie pierwszego dnia debat OSG 2018 odbyła się uroczysta gala wręczenia statuetek „Bursztyn Polskiej Gospodarki”.

Podczas sesji otwierającej szczyt pt. „Filary polskiej gospodarki przyszłości – Państwo – Gospodarka – Samorząd”, której Partnerem Energetycznym była PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. uczestnicy debaty w pierwszej kolejności starali się nakreślić kierunki i uwarunkowania zrównoważonego rozwoju kraju. Sesja I: Energetyka składała się z trzech paneli dyskusyjnych pt. „Energetyka”, „Ciepło systemowe – program Czyste Powietrze” oraz „Elektromobilność”. Debata rozpoczęła się od nakreślenia swego rodzaju „mapy” inwestycji infrastrukturalnych, realizowanych obecnie oraz zaplanowanych w najbliższej przyszłości. Zwrócono przy tym szczególną uwagę na nowe metody zarządzania energetycznymi projektami inwestycyjnymi, a także modelami finansowania tego typu inwestycji.

W panelu Ciepło systemowe – program „Czyste Powietrze” goście odnieśli się w pierwszej kolejności do roli ciepłownictwa w walce z zanieczyszczeniem powietrza, co stanowiło wstęp do rozważań nad inwestycjami w ciepłownictwie, z uwzględnieniem dychotomii ciepłownictwo komunalne – prywatne. W dalszej kolejności analizowano możliwości wykorzystania sieci ciepłowniczych w kontekście ekorozwoju kogeneracji. Równie ciekawym tematem była kwestia skuteczności uchwały antysmogowej po roku od implementacji i pytania o pogodzenie interesu mieszkańców samorządów i branży górniczej.

Panel Elektromobilność, zamykał sesję I szczytu.

Sesja II: Gospodarka składała się z trzech paneli dyskusyjnych pt. „Gospodarka 4.0”, „Infrastruktura i transport” oraz „Samorząd lokalny”.

Sesja III: Bezpieczeństwo złożona była z trzech paneli dyskusyjnych pt. „Bezpieczeństwo narodowe” „Bezpieczeństwo surowcowe i przesyłowe” oraz „Bezpieczeństwo sektora rolno-spożywczego”.

Panel Bezpieczeństwo narodowe był moderowany przez dr Krzysztofa Wiatera – Radcę Prawnego, Partnera Zarządzającego, NGL Wiater sp. k., zaś w dyskusji wzięła udział jako jedyna kobieta w tej; Julia Anna Hetlof – Attorney At Law, USANATO BDE LIAISON; która mówiła m.in. o kształtowania polityki bezpieczeństwa państwa w aktualnej sytuacji międzynarodowej.

 

 

 

 

Panel Bezpieczeństwo sektora rolno-spożywczego, zamykał trzecią sesję OSG 2018.

Na zakończenie pierwszego dnia szczytu odbyła się wieczorna gala wręczenia statuetek „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2018”. Nagroda jest uhonorowaniem Laureatów za konsekwencję w realizacji podjętych zobowiązań. Laureatami tegorocznej nagrody „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2018” zostali m.in. Jadwiga Emilewicz,  Minister Przedsiębiorczości i Technologii

W drugim dniu szczytu odbyła się sesja IV organizowana przez Ministerstwo Energii i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zatytułowana „Gospodarka niskoemisyjna w działaniach na rzecz czystego powietrza”. Panel „Inwestycje energetyczne w praktyce i możliwości ich finansowania”. Szczegółowe podsumowanie wydarzenia znajdziecie Państwo na stronie http://osg2018.pl/relacja-2018/ .

Portal Innovationwomen.pl był patronem medialnym wydarzenia.

 

 

 

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.